Werkwijze

Werkwijze

Doelgericht naar online succes

Ieder project begint met een intake. Hierin brengen we uw behoefte in kaart en bepalen we het kader van de opdracht.

Op basis daarvan creëren wij de blauwdruk voor de te ontwikkelen applicatie, die wij vervolgens voor u realiseren en implementeren. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van standaardoplossingen en zetten maatwerk in waar dat nodig is. Tijdens het project gebruiken we een online projectmanagementsysteem om u op de hoogte te houden van de voortgang, samen te werken en te documenteren. Onze werkwijze is in grote lijnen voor alle opdrachten gelijk. Bij kleinere projecten worden eventueel fases van het proces samengevoegd.

1 intake

Wat is de behoefte?
Samen brengen we in kaart wat u nodig heeft, wat het gewenste resultaat is en met welke randvoorwaarden we rekening moeten houden.
Door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren verzamelen we de benodigde functionele en technische informatie. Wie zijn bijvoorbeeld de gebruikers? Zijn er koppelingen met andere interne of externe systemen? Wat is de gewenste output? Met welke werkwijzen hebben we te maken? Vervolgens analyseren we de informatie en brainstormen we over de juiste aanpak en de ideale oplossing.

2 Ontwerp

Hoe gaat het werken?
Op basis van de analyse en brainstorm creëren wij het zogenaamde functioneel ontwerp.
Deze weergave laat zo veel mogelijk visueel zien hoe de applicatie gaat werken. Ook is hierin gedefinieerd aan welke voorwaarden de applicatie moet voldoen. Bij complexe vraagstukken realiseren wij vaak een prototype om meer inzicht te krijgen en de kaders van de opdracht beter te kunnen afbakenen.

3 Realisatie

Wat is de behoefte?
In de realisatiefase ontwikkelen we de applicatie volgens het gemaakte ontwerp.
We blijven in nauw contact om eventuele onduidelijkheden direct te kunnen bespreken en tussenresultaten te presenteren. Afhankelijk van de grootte van het project maken we zowel in de ontwerpfase als de realisatiefase gebruik van tussenevaluaties. Op basis hiervan bepalen we samen of het project nog volgens verwachting verloopt.

4 Implementatie

Klaar voor gebruik!
De applicatie is uitvoerig getest en technisch gereed.
Waar nodig worden er koppelingen met uw interne systemen gemaakt, waarna wij de applicatie voor u live zetten. De toepassing is nu klaar voor gebruik. Wanneer dat nodig is, geven wij interne trainingen om de gebruikers met de nieuwe toepassing te leren omgaan.

5 Onderhoud & optimalisatie

Onbezorgd de toekomst in!
Om veiligheid en performance in de toekomst te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat uw applicatie goed wordt onderhouden.
Met onze hosting-service heeft u daar geen omkijken naar. Wij zorgen ervoor, dat onderhoud en updates automatisch worden uitgevoerd en houden in de gaten of de applicatie goed blijft draaien. Wanneer we de oplossing sneller, beter of slimmer kunnen maken, nemen wij zelf contact met u op.